První jednání projektového týmu Enveros

26.10.2018 | Zobrazeno 290x

Tento týden, od 23. -  25. října, se v kyperské Nikósii uskutečnilo první jednání projektového týmu Enveros. Projekt, získaný v rámci programu Erasmus plus, spojil tři státy (Česko, Kypr a Itálii) a čtyři pracoviště (CDV, Open University of Cyprus, Terra Cypria a Eurac), aby se zpracovaly optimální učební materiály pro experty z oboru dopravy a životního prostředí, které je seznámí s nejnovějšími poznatky v problematice srážek se zvěří na pozemních komunikacích. ...


Nárůst srážek se zvěří: rok 2017 rekordní

15.10.2018 | Zobrazeno 235x

V příloze uvádíme graf ročních sum srážek se zvěří od roku 2010 až 2017, které byly na českých silnicích registrovány Policií ČR. Je zřejmé, že nárůst se dosud nezastavil... ...


KDE+ v prezentaci na IENE

14.10.2018 | Zobrazeno 169x

Náš software KDE+ byl několikrát zmiňován v rámci příspěvků na konferenci IENE. Těší nás, že se používá v praxi, jelikož to značí, že jsme vyvinuli užitečný nástroj pro identifikaci nebezpečných lokalit. Na tomto odkaze můžete vidět prezentaci kolegů z Litvy. Mimo zmínky o KDE+ nás zaujalo i samotné atraktivní zpracování. ...


Workshop na CDV - srážky se zvěří a mortalita živočichů

08.10.2018 | Zobrazeno 439x

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. pořádá 15. listopadu workshop s názvem "Srážky se zvěří a mortalita živočichů na pozemních komunikacích". Hlavní přednášející bude naše spolupracovnice Clara Grilo, která je tento rok na CDV na pracovní stáži. Pozvánku na seminář najdete v příloze ...


Nový výzkum uveřejněn v publikaci s kolegy z Itálie

01.10.2018 | Zobrazeno 222x

Minulý týden byl publikován článek "Application of KDE+ software to identify collective risk hotspots of ungulate-vehicle collisions in South Tyrol, Northern Italy", ve kterém byla aplikována naše metoda KDE+ na data z Itálie, konkrétně provincie Bolzano. Článek otiskl časopis European Journal of Wildlife Research. ...


Konference IENE 2018 - nové poznatky z oboru silniční ekologie

14.09.2018 | Zobrazeno 248x

Tým Srazenazver.cz se účastnil již potřetí mezinárodní konference IENE, která se konala v Eindhovenu. V rámci prezentace naší práce jsme přednesli čtyři přednášky o aplikaci Srazenazver.cz, metodě KDE+, výsledcích výzkumu efektivity pachových ohradníků a modelech vysvětlujících příčiny srážek se zvěří.
Z ostatních prezentací nás zaujaly nové poznatky z ochrany živočichů hodlajících překonávat pozemní komunikace. Například nadchody přes široké komunikace samy o sobě nedostačují, důležité je nejprve pochopit chování živočichů, pro které jsou tato opatření primárně určena. S tím souvisí monitoring přecházení komunikací před zamýšlenou instalací. Svoje zkušenosti z téměř dvaceti let budování a monitoringu nadchodů v Severní Americe přednášet Anthony Clevenger. V Holandsku mají rovněž dlouhodobou zkušenost se zajišťováním konektivity a monitoringem efektivity opatření, nejenom nadchodů. ...


Úhyny živočichů na silnicích populárně

29.08.2018 | Zobrazeno 324x

V USA vyšla kniha, která přibližuje dětským čtenářům problematiku živočichů, kteří uhynuli na komunikacích.

...


Na podzim startuje nový evropský projekt

11.07.2018 | Zobrazeno 410x

Tým srazenazver.cz se bude od září podílet na řešení mezinárodního projektu Enveros (Environmental Education through Roadkills Observation Systems), který bude mít za cíl vytoření přehledu o srážkách se zvěří, a souvisejících nápravných opatřeních, v měřítku Evropy. Poznatky potom budou předávány formou seminářů a školení správcům silniční a železniční infrastruktury, ale též budou probíhat semináře k dané problematice pro širokou veřejnost. Dalšími partnery projektu jsou kolegové z EURAC (Itálie) a Open University of Cyprus (Kypr). O průběhu projektu budeme informovat. ...


Celoevropská studie na srážky vozidel s kopytníky

01.06.2018 | Zobrazeno 437x

Tým srazenazver.cz inicioval rozsáhlou studii, v rámci které bychom měli zpracovat data o srážkách motorových vozidel s kopytníky, které se staly za posledních pět let na evropských silnicích. V současné době sbíráme data o silniční mortalitě z evropských států a koncem tohoto roku bychom měli mít první výsledky. ...


Metodika 17+ ... praktická aplikace výsledků výzkumu

04.05.2018 | Zobrazeno 406x

V současné době probíhá první kolo hodnocení výsledků výzkumu podle nové Metodiky 17+. V jedné její části se bude hodnotit, nakolik jsou výsledky, které nemají podobu tzv. impaktovaných publikací, používány v praxi. Je zřejmé, že míra využití se těžko měří, pokud nejsou k dispozici například informace o zvýšení výnosů, zisku apod.

Nás těší, že naše metoda KDE+ (www.kdeplus.cz), která slouží pro identifikaci nebezpečných míst na pozemních komunikacích, byla již mnohokrát aplikována nejenom v ČR, ale též v zahraniční. Poslední zprávou je, že naše metoda nyní analyzuje shluky srážek se zvěří v kanadské provincii Britská Columbie. ... ...


Nový článek týmu srazenazver.cz

19.04.2018 | Zobrazeno 470x

Ve spolupráci s kolegy z Brna jsme právě publikovali článek, ve kterém jsme se zaměřili na zhodnocení lokálních faktorů, které způsobují, že se srážky se zvěří koncentrují v daném místě. Článek je volně dostupný. ...


Přidána nová vrstva biokoridorů

19.02.2018 | Zobrazeno 585x

Do aplikace srazenazver.cz byla přidána nová prostorová vrstva Dálkových migračních koridorů. Je přístupná v záložce Analýzy -> Shluky a je ji třeba v pravé části okna zapnout. Vrstva byla vytvořena doc. Andělem a kol. (2011) a publikována v metodické příručce "Průchodnost silnic a dálnic pro volně žijící živočichy". ...


Graf vývoje srážek se zvěří v letech 2011 - 2017

09.02.2018 | Zobrazeno 394x

Připravili jsme graf znázorňující roční sumy dopravních nehod - srážek se zvěří, které byly Policií ČR zaznamenány v letech 2011 - 2017. Zřejmý je strmý nárůst a bude tedy zajímavé sledovat, jak se bude situace vyvíjet v tomto roce. ...


Tým srazenazver.cz získal první místo za poster na konferenci ESRI

07.02.2018 | Zobrazeno 438x

V listopadu se v Praze konal další ročník konference uživatelů geografických informačních systémů Esri. Součástí akce byla též soutěž o nejlepší poster. Těší nás, že náš poster byl odbornou porotou oceněn, v konkurenci další 35 příspěvků, prvním místem. Včera nám zástupci firmy ArcDATA, která společnosti Esri v ČR zastupuje, osobně předali ocenění. ...


Přidán nový zdroj dat!

05.02.2018 | Zobrazeno 531x

Díky ochotě správců aplikace Birds.cz jsme nyní schopni se více zaměřit na úhynu ptáků. Každý záznam z aplikace Birds.cz je nyní, pokud se jedná o úhyn podél komunikace, automaticky zveřejněn též na srazenazver.cz. ...


Ke srážkám s živočichy dochází i ve městech

25.01.2018 | Zobrazeno 512x

Problematika srážek se zvěří zaujala i redaktory Českého rozhlasu Olomouc. Zaměřili se zejména na srážky ve městech, kde by je spousta lidí nečekala. I kolize s menšími zvířaty však mohou mít závažné následky.
...


Srážky se zvěří v Tasmánii

08.01.2018 | Zobrazeno 445x

Tým srazenazver.cz měl možnost zpracovat srážky se živočichy v Tasmánii. Z celkového počtu 3.000 záznamů jsme identifikovali shluky například pro nás exotického kusu liščí (Trichosurus vulpecula). ...


Konference IENE v Holandsku, poslední dny pro zaslání příspěvku

02.01.2018 | Zobrazeno 330x

V září tohoto roku se v Holandsku uskuteční další ročník konference IENE. Tato akce se zaměřuje na vztah mezi dopravní infrastrukturou a živou přírodou. CDV, tým srazenazver.cz, opět plánuje aktivní účast. Pokud se zabýváte problematikou silniční a železniční mortality, máte posledních pár dnů pro zaslání abstraktu. Detaily jsou uvedeny na stránkách organizátorů. ...


Zvláště chráněné druhy živočichů

18.11.2017 | Zobrazeno 565x

V aplikaci www.srazenazver.cz je naprosto dominantně zastoupen srnec obecný. Podívali jsme se, zda a v jakém počtu se v databázi vyskytují zvláště chráněné druhy savců. Ukázalo se, že jich není mnoho (73), ale jedná se v několika případech o vrcholové predátory, jejichž počty jsou přirozeně o několik řádů nižší, než u lovné zvěře. Nejvíce se zastoupena ...


Nový článek z dílny týmu srazenazver.cz!

16.10.2017 | Zobrazeno 500x

Naše pracoviště se poslední čtyři roky věnovalo výzkumu účinnosti pachového ohradníku při snižování počtu srážek motorových vozidel se zvěří. Tento měsíc nám v časopise Journal of Environmental Management vyšel článek, v němž shrnujeme výsledky výzkumu. ...


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. O cookies.