Někteří z členů týmu srazenazver.cz byli o letní dovolené v Chorvatsku. Po cestě sledovali přechody (ekodukty) pro zvěř, které se nacházejí na několika místech přes (v létě velmi frekventované) dálnice A1.


Příklad ekoduktů na dálnici A1

Odkaz na mapu: 1url.cz/xtZcU

Odkaz na mapu: 1url.cz/dtZcg