Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s webovými stránkami Srazenazver.cz (dále jen SZ) a mobilní aplikací Sražená zvěř provozovanými Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, Brno (dále jen CDV). CDV nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme. Odkazy na jiné stránky nejsou skryté.

Všeobecná pravidla

CDV plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas.
CDV neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které návštěvník stránek sděluje dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu nebo při použití webových formulářů, kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Žádná informace, kterou návštěvník poskytne prostřednictvím webových stránek CDV, není bez jeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a CDV ji použije pouze pro účely, pro které byly poskytnuty.
Při zpracování osobních údajů dbá Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, Brno, na dodržování norem a zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Shromažďování a použití údajů

Náš poskytovatel připojení k internetu (ISP, internet service provider) zaznamenává údaje na vlastní zodpovědnost a v souladu se zákony. ISP je v tomto ohledu vázán předpisy o důvěrnosti, nesmí zpřístupnit příslušné technické informace o návštěvnících jednotlivých webových stránek, pokud mu zpřístupnění určitých informací neukládá zákon.
Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. při registraci do aplikace SZ):

 • Přihlašovací emailová adresa
 • Heslo v zašifrované podobě
 • Jméno a příjmení

a dále údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby:

 • IP adresa
 • Soubory cookies (více podrobností o využívání cookies zde)

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom mohli spravovat Vaše uživatelské účty k našim službám a poskytovat Vám výhody registrovaných uživatelů.
Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb. V případě udělení explicitního souhlasu budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu uvedenou v tomto souhlasu, nejdéle po dobu deseti let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán dříve.
Kontaktní údaje jsou uchovávány a dále zpracovávány výlučně pro účel, pro který byly uživatelem poskytnuty, t.j. pro přístup k některým funkcím stránek SZ. Registrovaný uživatel má právo kdykoliv požádat CDV o výmaz údajů ze seznamu „registrovaných uživatelů".
CDV používá osobní údaje shromážděné prostřednictvím svých webových stránek pouze pro účely, pro které nám byly poskytnuty.
Poskytnuté osobní údaje CDV v žádném případě neumožňuje sdílet či předat jiným orgánům veřejné správy či jakýmkoliv dalším institucím. Elektronické adresy (email) jsou používány pouze pro zasílání důležitých zpráv či sdělení ze strany CDV.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: gis@cdv.cz.
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • Právo svůj souhlas kdykoli odvolat
 • Právo osobní údaje opravit či doplnit
 • Právo požadovat omezení zpracování
 • Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
 • Právo požadovat přenesení údajů
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
 • Právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
 • Další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti

Změny

V případě přijetí jakýchkoli změn v uplatňovaných zásadách ochrany soukromí návštěvníků SZ, budou tyto změny uvedeny na této stránce.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. O cookies.