Počet srážek s vybranými živočišnými druhy za poslední rok

Počet srážek s prasetem divokým

Počet srážek se srncem obecným

Počet srážek se zajícem polním

Počet srážek se psem domácím

Podíl srážek dle tříd za poslední rok

Podíl srážek savců dle řádu za poslední rok