Srážky se zvěří v Tasmánii

08.01.2018 | Zobrazeno 245x

Tým srazenazver.cz měl možnost zpracovat srážky se živočichy v Tasmánii. Z celkového počtu 3.000 záznamů jsme identifikovali shluky například pro nás exotického kusu liščí (Trichosurus vulpecula). ...


Konference IENE v Holandsku, poslední dny pro zaslání příspěvku

02.01.2018 | Zobrazeno 126x

V září tohoto roku se v Holandsku uskuteční další ročník konference IENE. Tato akce se zaměřuje na vztah mezi dopravní infrastrukturou a živou přírodou. CDV, tým srazenazver.cz, opět plánuje aktivní účast. Pokud se zabýváte problematikou silniční a železniční mortality, máte posledních pár dnů pro zaslání abstraktu. Detaily jsou uvedeny na stránkách organizátorů. ...


Zvláště chráněné druhy živočichů

18.11.2017 | Zobrazeno 333x

V aplikaci www.srazenazver.cz je naprosto dominantně zastoupen srnec obecný. Podívali jsme se, zda a v jakém počtu se v databázi vyskytují zvláště chráněné druhy savců. Ukázalo se, že jich není mnoho (73), ale jedná se v několika případech o vrcholové predátory, jejichž počty jsou přirozeně o několik řádů nižší, než u lovné zvěře. Nejvíce se zastoupena ...


Nový článek z dílny týmu srazenazver.cz!

16.10.2017 | Zobrazeno 274x

Naše pracoviště se poslední čtyři roky věnovalo výzkumu účinnosti pachového ohradníku při snižování počtu srážek motorových vozidel se zvěří. Tento měsíc nám v časopise Journal of Environmental Management vyšel článek, v němž shrnujeme výsledky výzkumu. ...


Vkládejte krmelce!

11.10.2017 | Zobrazeno 337x

Z četných dotazů na možnosti rozšíření naší aplikace srazenazver.cz jsme nyní implementovali možnost zadání krmelců. Každý registrovaný uživatel nyní může vložit polohu krmelce a vybrat druh krmiva. ...


KDE+ v systému evidence srážek se zvěří v Kanadě

21.09.2017 | Zobrazeno 211x

Námi vyvinutá metoda KDE+ (www.kdeplus.cz) pro identifikaci míst, ve kterých se koncentrují srážky se zvěří (ale i ostatní nehody), byla implementována v systému online evidence sražených živočichů ve státě Alberta v Kanadě. Ukázku prostředí s KDE+ můžete vidět na obrázku. ...


Přechody pro zvěř přes dálnice v Chorvatsku

04.09.2017 | Zobrazeno 303x

Někteří z členů týmu srazenazver.cz byli o letní dovolené v Chorvatsku. Po cestě sledovali přechody (ekodukty) pro zvěř, které se nacházejí na několika místech přes (v létě velmi frekventované) dálnice A1. ...


Článek se zmínkou o naší aplikaci

01.09.2017 | Zobrazeno 365x

V regionálním vydání IDNES byl otištěn článek, v němž je zmiňována naše aplikace www.srazenazver.cz.
Odkaz na celý text najdete zde. ...


Další článek s tematikou dopravní infrastruktury uveřejněn

09.08.2017 | Zobrazeno 293x

Naše pracoviště se nezabývá pouze srážkami se zvěří, ale obecně geografickým výzkumem, kdy nás zajímají prostorové vztahy, jako například koncentrace jevů podél liniových staveb. V článku "Identifying locations along railway networks with the highest tree fall hazard", který právě vyšel v časopise Applied Geography jsme identifikovali nejhorší úseky železnic, na kterých se vyskytují pády stromů. ...


Reportáž Českého rozhlasu

20.07.2017 | Zobrazeno 284x

Český rozhlas Ostrava vydal včera reportáž "Silničáři připravují oplocení všech dálnic v Moravskoslezském kraji", v níž se objevují zmínka o naší aplikaci srazenazver.cz. ...


Článek o naší aplikaci bude uveřejněn v předním mezinárodním časopisu!

19.07.2017 | Zobrazeno 400x

Časopis Biological Conservation z vydavatelství Elsevier přijal do tisku náš článek o aplikaci www.srazenazver.cz. První elektronická verze článku by se měla na portálu ScienceDirect objevit v zářijovém vydání. Těší nás, že má naše práce ohlas také na mezinárodní scéně. ...


Náš software použit v Rakousku

03.07.2017 | Zobrazeno 297x

Koncem června vyšel v časopise BMC Ecology článek rakouských autorů o úhynech obojživelníků a plazů na silnicích nižších řádů- Nás těší, že pro analýzu prostorového uspořádání úhynů použili námi vyvinutou metodu KDE+. Odkaz na článek "Amphibian and reptile road-kills on tertiary roads in relation to landscape structure: using a citizen science approach with open-access land cover data "je zde. ...


Jarní fáze sběru kadáverů opět v plném proudu

22.05.2017 | Zobrazeno 364x

Jako již několik let, i letos jsme s příchodem jara započali se sběrem kadáverů sražených zvířat podél vybraných komunikací. O výsledcích, které budeme mít k dispozici přibližně za dva měsíce, budeme na tomto místě informovat. ...


Nová verze mobilní aplikace pro vkládání dat ke stažení

13.04.2017 | Zobrazeno 459x

Nová verze mobilní aplikace pro chytré telefony se systémem Android je nyní ke stažení na GooglePlay.

...


Animace časoprostorového rozložení srážek se zvěří!

21.03.2017 | Zobrazeno 324x

Náš tým připravil unikátní animaci, v níž si můžete prohlédnout rozdělení srážek se zvěří v průběhu hodin, týdnů v roce a s ohledem na denní a roční dobu. Animace je přístupná přes záložku Analýzy. ...


Nová verze software KDE+ ke stažení

09.03.2017 | Zobrazeno 319x

Software KDE+, který v sobě integruje stejnojmennou metodu, je nyní dostupný v nové verzi. Novou Java verzi si můžete stáhnout ze stránek www.kdeplus.cz, o toolbox pro ArcGIS si prosím napište na gis@cdv.cz.  ...


Kde se shlukuji smrtelné dopravní nehody?

30.01.2017 | Zobrazeno 525x

Aplikace www.srazenazver.cz je určena výhradně pro výzkum srážek se zvěří, volně žijícími živočichy a obecně problematice dopravní ekologie (road ecology). Byli jsme však v poslední době několikrát osloveni, zdali jsme schopni připravit též analýzu dat o dopravních nehodách, které skončily smrtí některého z účastníků. Níže uvedená mapa představuje koncentrace těchto míst v silniční síti Česka. ...


Vliv zimního počasí na průjezdnost komunikací

16.01.2017 | Zobrazeno 365x

Naše společnost provozuje více mapových aplikací. V tomto příspěvku bychom vás rádi seznámili s jednou z nich, která se věnuje rizikům přerušení úseků pozemních komunikací (silnic i železnic) v důsledku přírodních procesů. Zimní počasí způsobuje neprůjezdnost mnoha komunikací, což lze sledovat na stránkách aplikace www.rupok.cz, záložka Aktuálně. Tato aplikace nabízí též další funkce, jako je výpočet celkového rizika přerušení vybraných úseků silnic či železnic, následky takových přerušení, ale i animace proběhlých událostí, třeba povodně v roce 2013.  ...


Ztráty z nehodovosti

04.01.2017 | Zobrazeno 433x

V rámci aplikace srazenazver.cz jsme zprovoznili novou funkčnost, a to mapu ztrát z nehodovosti v důsledku srážek se zvěří. Údaje vycházejí z dat Policie ČR a jsou přepočítány na jednotlivé okresy. Můžete rovněž sledovat vývoj za posledních několik roků. Mapu lze vidět v záložce Analýzy --> Hmotné škody.  ...


Kolik srážek se zvěří je evidováno ve vaší honitbě?

21.12.2016 | Zobrazeno 374x

Na tuto otázku znají hospodáři mysliveckých sdružení odpověď již delší dobu, neboť mají k dispozici modul "Správa honitby", který je dostupný z účtu hospodáře. Pro ostatní uživatele jsme nyní připravili modul "Pořadí honiteb", který je umístěn v záložce "Analýzy". V tomto modulu si můžete nejenom zobrazit a řadit honitby podle počtu srážek z různých zdrojů (srážky hlášené policii, zadávané hospodáři nebo ostatními uživateli), ale též vyhledat konkrétní honitbu podle jejího názvu.  ...