Sřety se zvěří na železnici - nový článek našeho týmu

29.08.2020 | Zobrazeno 258x

Střety se zvěří se neodehrávají pouze na silnicích. Železniční síť je sice méně hustá než síť silniční, ale mortalita volně žijících živočichů na ní je rovněž značná. Mortalita volně žijících živočichů však zde není tak detailně podchycená, a to jednak z důvodů obvykle zanedbatelných škod na drážních vozidlech a také celkově nižší viditelností těchto střetů cestujicími.

Nový článek, "Spatial analysis of wildlife-train collisions on the Czech rail network", který právě vyšel v časopise Applied Geography, se zaměřil na prostorovou analýzu těchto střetů a vytipovaní nejhorších lokalita na železniční síti Česka. Článek je volně ke stažení zde...


Kdy je nejvyšší riziko střetu se zvěří?

07.07.2020 | Zobrazeno 446x

Na tuto otázku podává odpověď nejnovější článek týmu Srazenazver.cz s názvem Ungulate-vehicle collision risk and traffic volume on roads, který byl publikován v časopise European Journal of Wildlife Research.

Ve výzkumu jsme využili informací o aktuální intenzitě dopravy ze statických dopravních radarů a relativně přesném času střetu s lesní zvěří, jak je zaznamenáván v databázi Policie. Když dáme oba zdroje dat dohromady, tak zjistíme, že nejhorší situace (nejvyšší riziko) je při relativně nízkých intenzitách. Článek je ke stažení zde. ...


Nový článek našeho týmu odhaduje počet živočichů, kteří hynou na silnicích

24.06.2020 | Zobrazeno 390x

Členové našeho týmu "Srazenazver.cz" se spolupodíleli na výzkumu vedeném naší kolegyní z Portugalska, jež byla v roce 2018 na našem pracovišti na roční stáži. Článek s názvem "Roadkill risk and population vulnerability in European birds and mammals" vyšel v předním časope "Frontiers in Ecology & the Environment". ...


Software KDE+ má již 221 uživatelů ze 47 států světa

03.06.2020 | Zobrazeno 354x

Metoda KDE+ slouží k identifikaci problémových míst na mezikřižovatkových úsecích. Její výhodou je objektivita a celková rychlost analýzy. Metoda KDE+ byla v roce 2014 naprogramována do stejnojmenného software (www.kdeplus.cz), a to v prostředí JAVA a dále jako toolbox pro ArcGIS. Výstupem KDE+ analýzy je prostorová informace (GIS vrstva) lokalizující shluky dopravních nehod na síti (silnice, železnice a další).

Od roku 2014, kdy došlo ke spuštění webu kdeplus.cz, odkud si zájemci mohou software stáhnout, evidujeme 221 aktivních uživatelů ze 47 států světa. Nejvíce, 43 uživatelů, je z České republiky, následuje 29 z USA, 18 z Brazílie, 16 z Kanady, 13 ze Španělska, 11 Velké Británie a z Itálie 11.

...


Překročen počet 90 000 uhynulých živočichů

14.05.2020 | Zobrazeno 444x

V posledních týdnech jsme dosáhli další mety, a to 90 000 záznamů o zvířatech, které byla zabita motorovými vozidly na silniční síti ČR za posledních pět let. Jsme si vědomi faktu, že mnoho, zejména menších živočichů není vůbec podchyceno, a proto lze očekávat, že skutečný počet silniční mortality vlivem dopravy může být i řádově vyšší. ...


Nový článek týmu Srazenazver.cz

24.01.2020 | Zobrazeno 641x

V lednu 2020 jsme vydali v časopise Journal for Nature Conservation článek "Benefits and challenges of collaborating with volunteers: Examples from National Wildlife Roadkill Reporting Systems in Europe", který popisuje naše zkušenosti a zkušenosti daších čtyř správců podobných systémů v Evropě s dobrovolníky. Práce dobrovolníků je pro mnoho ostatních systémů zásadní, a proto je třeba pochopit jejich motivaci, možný přínos, ale též diskutovat nad omezeními, která ze zapojení obvykle laiků plynou.
Článek je volně ke stažení na tomto odkazu. ...


Seminář o střetech se zvěří na CDV

06.11.2019 | Zobrazeno 599x

V úterý 5. listopadu proběhl na CDV seminář k problematice střetů s volně žijícími živočichy. Akce se vedle expertů z CDV a týmu Srazenazver.cz zúčastnili také zástupci správců komunikací, a to jak silniční, takže železniční infrastruktury, výzkumní pracovníci Masarykovy univerzity a České zemědělské univerzity, zástupci ČMMJ, ČSOP a AOPK. Na semináři zaznělo 11 příspěvků. Největší aktuální problém, který účastníci akce v závěrečné diskuzi zdůraznili, byla nejasná legislativa doprovázející okolnosti střetů s volně žijícími živočichy a následnou péči o zraněné jedince. Také bylo konstatováno, že často používaná opatření k zabránění střetům jsou, v lepším případě, málo účinná. Věříme, že za rok budeme zvát zájemce o tuto problematiku na další ročník semináře. ...


Autonomní vozidla mohou výrazně snížit počet střetů se zvířaty

21.10.2019 | Zobrazeno 680x

Není to už jenom teorie, automomní vozidla jsou součástí provozu. Tedy alespoň v USA. Vozy Tesla jezdí již samy, takže řidič jenom sleduje provoz před sebou. Střety s volně žijícími živočichy jsou časté za snížené viditelnosti, kdy lidské smysly selhávají v detekci pohybujících se živočichů u komunikací. V tomto videu můžete sledovat, jak Tesla správně vyhodnotila situaci přechodu medvědice s dvěma medvíďaty. Video bylo pořízeno v USA, na cestě z Utahu do Montany. ...


železice a domácí zvířata

18.10.2019 | Zobrazeno 482x

Přestože střety s domácími zvířaty jsou i na železnici méně časté, než se zvířaty volně žijícími, objevují v naší databázi.  Občas se dokonce zaznamenávají střety se stády domácích zvířat, což jsou případy méně frekventovaných tratí. Dnes informoval portál Novinky.cz o zajímavé příčině přerušení provozu na trati mezi Olomoucí a Šternberkem. V cestě vlaku stál beran. Jak celá situace dopadla, si můžete přečíst na tomto odkazu...


Tým Srazenazver na ICOET 2019

27.09.2019 | Zobrazeno 570x

V tomto týdnu se v hlavním městě Kalifornie (USA), Sacramentu, konal další ročník konference ICOET. Přestože jsme se nikdo z týmu SZ fyzicky neúčastnili, byli jsme spoluautory prezentace kolegů z týmu projektu Safe Crossings, programu Life+, kterou přednášela Carme Rosell z organizace Minuartia (Španělsko), jež se věnuje praktickým otázkám silniční ekologie.  ...


Tým SZ na konferenci IUGB

06.09.2019 | Zobrazeno 499x

V posledním srpnovém týdnu jsme se zúčastnili konference IUGB (International Union for Game Biologists) v litevském Kaunasu. Na konferenci jsme přednesli dva příspěvky (zaměřené na představení databáze Srazenazver.cz a střetů drážních vozidel se zvěří) a prezentovali poster hodnotící roční sledování osmi jedinců srnce obecného pomocí GPS obojků. Střety s volně žijícími živočichy měly své místo v programu v rámci sekce "human - wildlife conflict". Další ročník této akce se uskuteční za dva roky v Budapešti. ...


Zvíře v nouzi!

26.07.2019 | Zobrazeno 513x

Naše činnost se především soustředí na uhynulá zvířata. Jsme proto rádi, že můžeme zájemce o střety s volně žijícími živočichy na silnicích informovat, že existuje iniciativa "Zvíře v nouzi", která se naopak věnuje živým zvířatům. Pokud naleznete zvíře, které potřebuje pomoc, v našem případě po střetu s vozidlem, lze volat na síť záchranných stanic. Dokonce existuje mobilní aplikace, takže lze hlásit přímo z terénu, silnice, což je v tomto případě nejvhodnější řešení. ...


Vegetace u silnic podporuje koncentraci střetů se zvěří

25.07.2019 | Zobrazeno 471x

Tým Srazenazver.cz právě publikoval, ve spolupráci s kolegy z České zemědělské univerzity v Praze, článek v časopise Transportation Research - Part D. V práci byly zhodnoceny lokální faktory krajiny v místech shluků a mimo shluky srážek se zvěří. Zatímco členové našeho týmu prováděli statistickou analýzu, výběr shluků a závěrečné vyhodnocení, tým ČZU se zaměřil na definování a kvantifikaci každého z faktorů. Důležité je, že tým ČZU neměl, při stanovování intenzit jednotlivých faktorů, k dispozici informaci o tom, zda sje dané místo shlukem nehod nebo není. Z výsledků statistických analýz plyne, že důležitým faktorem shlukování nehod - střetů se zvěří je přítomnost potravní nabídky blízko u silnic. Zvířata jsou tedy přitahována blízko ke komunikacím a v případě vyrušení vbíhají na vozovku. ...


Kolize se zvířaty na železnici u nás a zkušenosti ze Švédska

17.07.2019 | Zobrazeno 659x

Náš kolega z týmu Srazenazver.cz měl možnost pobývat ve Švédsku, kde mj. studoval problematiku střetů drážních vozidel s kopytníky. Zkušenosti z pobytu doplněné o další zajímavosti z této oblasti, jsme stručně popsali v dalším čísle časopisu Myslivost. Článek uveřejňujeme s laskavým svolením redakce. ...


80 000 záznamů

08.07.2019 | Zobrazeno 531x

Je pondělí 8. července 2019 a v naší aplikaci Srazenazver.cz jsme právě dosáhli 80 000 záznamů o přejetých zvířatech. Zatímco podobné "citizen science" iniciativy jsou zaměřeny na získání co největšího počtu údajů, v našem případě nemáme z nárůstu počtu přejetých zvířat žádnou radnost. Je však důležité připomenout, že i takto vysoké číslo je pouze zlomkem skutečného počtu zmařených životů na silniční a železniční síti.

Jedním z cílů našeho výzkumu je snížení mortality živočichů na pozemních komunikacích. K tomu nám velmi pomáhá činnost dobrovolníků, kteří evidují přejetá zvířata, a to zejména menší druhy. Druhy, které nejvíce unikají registraci, jelikož nepůsobí dopravní nehody. ...


Článek v časopise Myslivost na téma pachových ohradníků

28.06.2019 | Zobrazeno 657x

V loňském roce jsme publikovali v časopise Journal of Environmental Management výsledky výzkumu efektivity pachových ohradníků. Česky psané shrnutí vyšlo letos v časopise Myslivost. PDF článku dáváme, se svolením redakce, k dispozici k přečtení. ...


Pozor ježek!

18.06.2019 | Zobrazeno 539x

V Británii budou podél cest nové výstražné dopravní značky ukazující na místa, kde se koncentrují nehody s ježky. Těmto
drobným savcům hrozí v některých místech vyhynutí. Příčinou je ztráta přirozeného prostředí, nárůst dopravy, ale též zvýšení počtu predátorů. V Česku jsou ježci často oběťmi kolizí s motorovými vozidly. Vzhledem k tomu, že tyto události nejsou téměř nikdy dopravní nehodou, jsme odkázáni výhradně na údaje od dobrovolníků. Aktuálně máme v naší databázi 450 záznamů o přejetých ježcích. ...


Seminář v rámci projektu Enveros na CDV

13.06.2019 | Zobrazeno 679x

Na počátku června (5. - 7. 6. 2019) proběhl na CDV seminář k projektu Enveros. V první části semináře měli účastníci možnost vyslechnout přednášky o problematice srážek se zvěří, ochraně živočichů a monitoringu efektivity opatření ke snižování počtu kolizí s motorovými vozidly. V dalších dnech následovaly dvě exkurze. První do okolí Brna, druhá na ekodukt na D1 u Lipníka na Bečvou. ...


IENE 2020

04.06.2019 | Zobrazeno 447x

Příští rok se v Portugalsku, ve městě Évora, uskuteční další ročník významné mezinárodní konference IENE. Výzva pro zasílání abstraktů příspěvků byla vyhlášena tento týden. Více informací najdete na tomto odkazu. ...


Nový článek o časovém vývoji nehod

14.05.2019 | Zobrazeno 606x

Tým Srazenazver.cz publikoval článek, v němž se popisuje postup vhodný pro časoprostorovou analýzu dopravních nehod. Tato metoda také najde uplatnění při hodnocení časového vývoje kolizí s volně žijícími živočichy. Publikaci si lze zdarma stáhnout z tohoto odkazu. ...


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. O cookies.