Reportáž Českého rozhlasu

20.07.2017 | Zobrazeno 172x

Český rozhlas Ostrava vydal včera reportáž "Silničáři připravují oplocení všech dálnic v Moravskoslezském kraji", v níž se objevují zmínka o naší aplikaci srazenazver.cz. ...


Článek o naší aplikaci bude uveřejněn v předním mezinárodním časopisu!

19.07.2017 | Zobrazeno 298x

Časopis Biological Conservation z vydavatelství Elsevier přijal do tisku náš článek o aplikaci www.srazenazver.cz. První elektronická verze článku by se měla na portálu ScienceDirect objevit v zářijovém vydání. Těší nás, že má naše práce ohlas také na mezinárodní scéně. ...


Náš software použit v Rakousku

03.07.2017 | Zobrazeno 198x

Koncem června vyšel v časopise BMC Ecology článek rakouských autorů o úhynech obojživelníků a plazů na silnicích nižších řádů- Nás těší, že pro analýzu prostorového uspořádání úhynů použili námi vyvinutou metodu KDE+. Odkaz na článek "Amphibian and reptile road-kills on tertiary roads in relation to landscape structure: using a citizen science approach with open-access land cover data "je zde. ...


Jarní fáze sběru kadáverů opět v plném proudu

22.05.2017 | Zobrazeno 258x

Jako již několik let, i letos jsme s příchodem jara započali se sběrem kadáverů sražených zvířat podél vybraných komunikací. O výsledcích, které budeme mít k dispozici přibližně za dva měsíce, budeme na tomto místě informovat. ...


Nová verze mobilní aplikace pro vkládání dat ke stažení

13.04.2017 | Zobrazeno 353x

Nová verze mobilní aplikace pro chytré telefony se systémem Android je nyní ke stažení na GooglePlay.

...


Animace časoprostorového rozložení srážek se zvěří!

21.03.2017 | Zobrazeno 215x

Náš tým připravil unikátní animaci, v níž si můžete prohlédnout rozdělení srážek se zvěří v průběhu hodin, týdnů v roce a s ohledem na denní a roční dobu. Animace je přístupná přes záložku Analýzy. ...


Nová verze software KDE+ ke stažení

09.03.2017 | Zobrazeno 222x

Software KDE+, který v sobě integruje stejnojmennou metodu, je nyní dostupný v nové verzi. Novou Java verzi si můžete stáhnout ze stránek www.kdeplus.cz, o toolbox pro ArcGIS si prosím napište na gis@cdv.cz.  ...


Kde se shlukuji smrtelné dopravní nehody?

30.01.2017 | Zobrazeno 430x

Aplikace www.srazenazver.cz je určena výhradně pro výzkum srážek se zvěří, volně žijícími živočichy a obecně problematice dopravní ekologie (road ecology). Byli jsme však v poslední době několikrát osloveni, zdali jsme schopni připravit též analýzu dat o dopravních nehodách, které skončily smrtí některého z účastníků. Níže uvedená mapa představuje koncentrace těchto míst v silniční síti Česka. ...


Vliv zimního počasí na průjezdnost komunikací

16.01.2017 | Zobrazeno 276x

Naše společnost provozuje více mapových aplikací. V tomto příspěvku bychom vás rádi seznámili s jednou z nich, která se věnuje rizikům přerušení úseků pozemních komunikací (silnic i železnic) v důsledku přírodních procesů. Zimní počasí způsobuje neprůjezdnost mnoha komunikací, což lze sledovat na stránkách aplikace www.rupok.cz, záložka Aktuálně. Tato aplikace nabízí též další funkce, jako je výpočet celkového rizika přerušení vybraných úseků silnic či železnic, následky takových přerušení, ale i animace proběhlých událostí, třeba povodně v roce 2013.  ...


Ztráty z nehodovosti

04.01.2017 | Zobrazeno 341x

V rámci aplikace srazenazver.cz jsme zprovoznili novou funkčnost, a to mapu ztrát z nehodovosti v důsledku srážek se zvěří. Údaje vycházejí z dat Policie ČR a jsou přepočítány na jednotlivé okresy. Můžete rovněž sledovat vývoj za posledních několik roků. Mapu lze vidět v záložce Analýzy --> Hmotné škody.  ...


Kolik srážek se zvěří je evidováno ve vaší honitbě?

21.12.2016 | Zobrazeno 279x

Na tuto otázku znají hospodáři mysliveckých sdružení odpověď již delší dobu, neboť mají k dispozici modul "Správa honitby", který je dostupný z účtu hospodáře. Pro ostatní uživatele jsme nyní připravili modul "Pořadí honiteb", který je umístěn v záložce "Analýzy". V tomto modulu si můžete nejenom zobrazit a řadit honitby podle počtu srážek z různých zdrojů (srážky hlášené policii, zadávané hospodáři nebo ostatními uživateli), ale též vyhledat konkrétní honitbu podle jejího názvu.  ...


Analýza druhového složení sražených živočichů

02.12.2016 | Zobrazeno 508x

Na komunikacích v ČR je každodenně sraženo mnoho živočichů. Dopravní nehodu působí jenom někteří z nich. Jedná se především o druhy větších savců, mezi nimiž dominují velcí kopytníci jako srnec obecný a prase divoké. Z dat o srážkách, jež byly hlášeny policii, jsme analyzovali druh sražených zvířat. Vedle výše uvedených druhů se nejčastěji vyskytoval i pes. Za povšimnutí stojí rozdílný podíl srnce, který je vždy dominantní, mezi východem a západem ČR, kde je vyšší podíl prasete. V městských oblastech se zase výrazněji podílí pes.  ...


Přidána nová data do systému!

19.11.2016 | Zobrazeno 334x

Pokud sledujete informace o celkovém počtu dat, které jsou aktuálně v aplikaci, tak jste si možná všimli, že se celkový počet záznamů minulý týden zvýšil o přibližně 11 tis. dat. Do aplikace jsme zpracovali údaje ze systému dopravních informací o roku 2011. Nyní je tedy pro analýzy nebezpečných míst k dispozici velmi slušný základ. ...


Nová mapa se shluky srážek se zvěří

14.11.2016 | Zobrazeno 564x

V rámci řešení projektu Blackspots jsme vytvořili mapu "Shluky dopravních nehod se zvěří v letech 2013 – 2015 v České republice", v níž jsme pro každý kraj vybrali šest nejhorších shluků, míst v nichž se koncentrují srážky se zvěří. Vybrány byly vždy dvě nejhorší trojice pro oba hlavní správce: ŘSD a SUS daného kraje. Mimo to jsme v mapě zobrazili též ostatní významné shluky s důrazem na shluky, které se vyskytují v blízkosti křížení komunikací a biokoridorů.  ...


Vkládání dat bez nutnosti vyhledání vlastní honitby

21.10.2016 | Zobrazeno 317x

Reagujeme na Vaše připomínky k aplikaci, které jste nám napsali do dotazníku. Jednou z nich byl problém, kdy uživatel - hospodář se při vkládání nového záznamu vždy složitě přibližoval na rozsah své honitby. Při registraci, ale též kdykoliv později, si uživatelé mohou zvolit zda chtějí, aby se jim při spuštění aplikace zobrazovala mapa v rozsahu jejich honitby. Rovněž je možné nastavit totéž pro vkládání záznamů. Detailněji na následujícím obrázku. ...


Rešení na plašení zvěře u silnice z Itálie

07.10.2016 | Zobrazeno 429x

Tento týden se náš zástupce účastnil konference Life Strade, která se konala v italské Perugii. V rámci konference organizátoři představili své řešení problematiky střetů se zvěří.  ...


Další nová funkce v aplikaci www.srazenazver.cz

04.10.2016 | Zobrazeno 360x

Naše aplikace prochází neustálým vývojem. Nyní jsme zprovoznili další záložku - Analýzy --> Grafy, kde lze sledovat počet srážek s vybranými druhy zvěře nebo domácích zvířat za posledních 12 měsíců. Grafy se generují automaticky, takže každý den můžete sledovat tyto přehledy pro hlavní druhy zvěře.  ...


Zástupce týmu srazenazver.cz pozván přednášet na konferenci do Itálie

23.09.2016 | Zobrazeno 450x

V prvním říjnovém týdnu se v italské Perugii uskuteční závěrečná konference evropského projektu Life - STRADE, na níž bude prezentovat též zástupce týmu srazenazver.cz. Předmětem prezentace bude přirozeně tato aplikace. 


Přeběžný program  ...


Vyhodnocení srážek se zvěří z několika států

12.09.2016 | Zobrazeno 333x

Tým srazenazver.cz obdržel data o srážkách se zvěří z několika států. Data byla zpracována metodou KDE+. Výsledky analýz byly prezentovány na konferenci IENE, která se konala na přelomu srpna a září v Lyonu. Nyní našim čtenářům nabízíme ke stažení zmíněný poster. V případě zájmu nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat.  ...


Úspěch týmu srazenazver na mezinárodní konferenci

08.09.2016 | Zobrazeno 511x

Tým sraženázvěř.cz se zúčastnil mezinárodní konference IENE v Lyonu. Za pořádání workshopu "KDE+ A method for identification of animal–vehicle–collision hotspots" získal ocenění. Značný ohlas mezi účastníky akce zaznamenal poster srovnávající výsledky shlukování úhynů na pozemních komunikacích v různých státech světa. Na konferenci se též posuzovaly stávající aplikace pro registrace úhynů a srážek se zvěří. Naše aplikace www.srazenazver.cz byla hodnocena jako v současné době nejlepší.  ...