80 000 záznamů

08.07.2019 | Zobrazeno 172x

Je pondělí 8. července 2019 a v naší aplikaci Srazenazver.cz jsme právě dosáhli 80 000 záznamů o přejetých zvířatech. Zatímco podobné "citizen science" iniciativy jsou zaměřeny na získání co největšího počtu údajů, v našem případě nemáme z nárůstu počtu přejetých zvířat žádnou radnost. Je však důležité připomenout, že i takto vysoké číslo je pouze zlomkem skutečného počtu zmařených životů na silniční a železniční síti.

Jedním z cílů našeho výzkumu je snížení mortality živočichů na pozemních komunikacích. K tomu nám velmi pomáhá činnost dobrovolníků, kteří evidují přejetá zvířata, a to zejména menší druhy. Druhy, které nejvíce unikají registraci, jelikož nepůsobí dopravní nehody. ...


Článek v časopise Myslivost na téma pachových ohradníků

28.06.2019 | Zobrazeno 359x

V loňském roce jsme publikovali v časopise Journal of Environmental Management výsledky výzkumu efektivity pachových ohradníků. Česky psané shrnutí vyšlo letos v časopise Myslivost. PDF článku dáváme, se svolením redakce, k dispozici k přečtení. ...


Pozor ježek!

18.06.2019 | Zobrazeno 184x

V Británii budou podél cest nové výstražné dopravní značky ukazující na místa, kde se koncentrují nehody s ježky. Těmto
drobným savcům hrozí v některých místech vyhynutí. Příčinou je ztráta přirozeného prostředí, nárůst dopravy, ale též zvýšení počtu predátorů. V Česku jsou ježci často oběťmi kolizí s motorovými vozidly. Vzhledem k tomu, že tyto události nejsou téměř nikdy dopravní nehodou, jsme odkázáni výhradně na údaje od dobrovolníků. Aktuálně máme v naší databázi 450 záznamů o přejetých ježcích. ...


Seminář v rámci projektu Enveros na CDV

13.06.2019 | Zobrazeno 365x

Na počátku června (5. - 7. 6. 2019) proběhl na CDV seminář k projektu Enveros. V první části semináře měli účastníci možnost vyslechnout přednášky o problematice srážek se zvěří, ochraně živočichů a monitoringu efektivity opatření ke snižování počtu kolizí s motorovými vozidly. V dalších dnech následovaly dvě exkurze. První do okolí Brna, druhá na ekodukt na D1 u Lipníka na Bečvou. ...


IENE 2020

04.06.2019 | Zobrazeno 161x

Příští rok se v Portugalsku, ve městě Évora, uskuteční další ročník významné mezinárodní konference IENE. Výzva pro zasílání abstraktů příspěvků byla vyhlášena tento týden. Více informací najdete na tomto odkazu. ...


Nový článek o časovém vývoji nehod

14.05.2019 | Zobrazeno 316x

Tým Srazenazver.cz publikoval článek, v němž se popisuje postup vhodný pro časoprostorovou analýzu dopravních nehod. Tato metoda také najde uplatnění při hodnocení časového vývoje kolizí s volně žijícími živočichy. Publikaci si lze zdarma stáhnout z tohoto odkazu. ...


Tým Srazenazver.cz získal zakázku pro projekt Safe-crossings (Life+)

05.05.2019 | Zobrazeno 382x

S potěšením můžeme oznámit, že jsme byli osloveni z projektového týmu Safe-crossings, programu Life+, za účelem zpracování dat o srážkách se zvěří ve vybraných lokalitách ve Španělsku, Itálii, Rumunsku a Řecku. Rovněž budeme hodnotit telemetrická data a z obou datových sad následně identifikovat riziková místa na silnicích. ...


Seminář k problematice mortality živočichů na silnicích

22.03.2019 | Zobrazeno 397x

CDV pořádá v úterý 5. listopadu od 10 h seminář k problematice mortality živočichů na silnicích. Máte-li zájem se účastnít, pošlete e-mail na adresu gis@cdv.cz. Počet míst je omezen. ...


Tým Srazenazver.cz publikoval článek v předním environmentálním časopise

14.03.2019 | Zobrazeno 355x

Problematika opatření k zamezení srážek motorových vozidel se zvěří zahrnuje také důležitý aspekt efektivity vynaložených prostředků na nákup a instalací těchto zařízení. Tým Srazenazver.cz právě publikoval článek, který přináší praktické ověření metody, jak nejlépe postupovat při výběru míst, v nichž se srážky se zvěří koncentrují. To bude mít v důsledku efekt v účinném a tedy efektivním zacílení opatření do nejpalčivějších míst. Mimoto jsme rovněž, v rámci daného článku, zopakovali analýzu místních faktorů, které ovlivňují kolize se srncem obecným a prasetem divokým. Článek si lze zdarma stáhnout z webu nakladatele. ...


Probíhá výzkum chování srnce obecného u silnic

01.02.2019 | Zobrazeno 409x

V rámci naší spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou pokračujeme ve sledování osmi jedinců srnce obecného, kteří jsou vybaveni GPS obojkem. To nám umožňuje pozorovat přechody zvěře přes komunikace a vytipovat tak kritická místa. O dalším průběhu výzkumu budeme průběžně informovat ...


Dotazník pro odbornou i laickou veřejnost

23.01.2019 | Zobrazeno 325x

V rámci projektu ENVEROS jsme připravili dva dotazníky ohledně povědomí v problematice srážek se zvěří a volně žijícími živočichy. Pokud jste členem mysliveckého sdružení, angažujete se v ochraně životního prostředí, jste správce komunikace nebo máte obecně vyšší povědomí o této problematice, je pro Vás určen tento dotazník.

V opačném případě použijte tento odkaz, kde jsou obecné otázky pro veřejnost.

Děkujeme
Tým Srazenazver.cz a Enveros ...


Srazenazver.cz na Wikipedii

11.01.2019 | Zobrazeno 353x

Wikipedia je internetová encyklopedie vytvářená samotnými uživateli, které obsahuje značné množství informací k témeř každému oboru lidské činnosti. Je tedy logické, že se v ní objevuje i téma srážek se zvěří, které lze v anglické verzi encyklopedie najít pod heslem Roadkill. V části věnující se systémům evidence srážek se zvěří se nově objevila i naše aplikace srazenazver.cz, kam logicky náleží. ...


První jednání projektového týmu Enveros

26.10.2018 | Zobrazeno 409x

Tento týden, od 23. -  25. října, se v kyperské Nikósii uskutečnilo první jednání projektového týmu Enveros. Projekt, získaný v rámci programu Erasmus plus, spojil tři státy (Česko, Kypr a Itálii) a čtyři pracoviště (CDV, Open University of Cyprus, Terra Cypria a Eurac), aby se zpracovaly optimální učební materiály pro experty z oboru dopravy a životního prostředí, které je seznámí s nejnovějšími poznatky v problematice srážek se zvěří na pozemních komunikacích. ...


Nárůst srážek se zvěří: rok 2017 rekordní

15.10.2018 | Zobrazeno 373x

V příloze uvádíme graf ročních sum srážek se zvěří od roku 2010 až 2017, které byly na českých silnicích registrovány Policií ČR. Je zřejmé, že nárůst se dosud nezastavil... ...


KDE+ v prezentaci na IENE

14.10.2018 | Zobrazeno 267x

Náš software KDE+ byl několikrát zmiňován v rámci příspěvků na konferenci IENE. Těší nás, že se používá v praxi, jelikož to značí, že jsme vyvinuli užitečný nástroj pro identifikaci nebezpečných lokalit. Na tomto odkaze můžete vidět prezentaci kolegů z Litvy. Mimo zmínky o KDE+ nás zaujalo i samotné atraktivní zpracování. ...


Workshop na CDV - srážky se zvěří a mortalita živočichů

08.10.2018 | Zobrazeno 554x

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. pořádá 15. listopadu workshop s názvem "Srážky se zvěří a mortalita živočichů na pozemních komunikacích". Hlavní přednášející bude naše spolupracovnice Clara Grilo, která je tento rok na CDV na pracovní stáži. Pozvánku na seminář najdete v příloze ...


Nový výzkum uveřejněn v publikaci s kolegy z Itálie

01.10.2018 | Zobrazeno 331x

Minulý týden byl publikován článek "Application of KDE+ software to identify collective risk hotspots of ungulate-vehicle collisions in South Tyrol, Northern Italy", ve kterém byla aplikována naše metoda KDE+ na data z Itálie, konkrétně provincie Bolzano. Článek otiskl časopis European Journal of Wildlife Research. ...


Konference IENE 2018 - nové poznatky z oboru silniční ekologie

14.09.2018 | Zobrazeno 351x

Tým Srazenazver.cz se účastnil již potřetí mezinárodní konference IENE, která se konala v Eindhovenu. V rámci prezentace naší práce jsme přednesli čtyři přednášky o aplikaci Srazenazver.cz, metodě KDE+, výsledcích výzkumu efektivity pachových ohradníků a modelech vysvětlujících příčiny srážek se zvěří.
Z ostatních prezentací nás zaujaly nové poznatky z ochrany živočichů hodlajících překonávat pozemní komunikace. Například nadchody přes široké komunikace samy o sobě nedostačují, důležité je nejprve pochopit chování živočichů, pro které jsou tato opatření primárně určena. S tím souvisí monitoring přecházení komunikací před zamýšlenou instalací. Svoje zkušenosti z téměř dvaceti let budování a monitoringu nadchodů v Severní Americe přednášet Anthony Clevenger. V Holandsku mají rovněž dlouhodobou zkušenost se zajišťováním konektivity a monitoringem efektivity opatření, nejenom nadchodů. ...


Úhyny živočichů na silnicích populárně

29.08.2018 | Zobrazeno 434x

V USA vyšla kniha, která přibližuje dětským čtenářům problematiku živočichů, kteří uhynuli na komunikacích.

...


Na podzim startuje nový evropský projekt

11.07.2018 | Zobrazeno 517x

Tým srazenazver.cz se bude od září podílet na řešení mezinárodního projektu Enveros (Environmental Education through Roadkills Observation Systems), který bude mít za cíl vytoření přehledu o srážkách se zvěří, a souvisejících nápravných opatřeních, v měřítku Evropy. Poznatky potom budou předávány formou seminářů a školení správcům silniční a železniční infrastruktury, ale též budou probíhat semináře k dané problematice pro širokou veřejnost. Dalšími partnery projektu jsou kolegové z EURAC (Itálie) a Open University of Cyprus (Kypr). O průběhu projektu budeme informovat. ...


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. O cookies.