V naší nové publikaci, která právě vyšla v prestižním mezinárodním časopise Biological Conservation, jsme zhodnotli dopady snížené intenzity provozu na počty střetů motorových vozidel s volně žijícími živočichy, k čemuž došlo během první vlny uzavření společnosti na jaře 2020 během epidemie COVIID-19. Situaci jsme porovnávali v rámci 11 států

https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0006320721001282-gr4_lrg.jpg
Obr. Vývoj počtu střetů od počátku uzavření až do konce června 2020. Více informací v článku.


Článek je dostupný zde, a stručně lze shrnout takto:

  • Studovali jsme dopady sníženého provozu na silnicích na počty střetů se zvěří
  • Za tímto účelem jsme nejprve pro každý stát, který byl schopen poskytnout kvalitní data, sestavili model vývoje těchto střetů za roky 2015 – 2019 s predikcí na 2020
  • Poté jsme srovnali predikované a skutečné hodnoty, ovlivněné omezením dopravy během první vlny pandemie
  • Z výsledků plyne, že během prvních týdnů se očekávané počty mortality propadly až o 40 %, za celé období, které jsme porovnávali (polovina března – konec června) se potom relatvní pokles udržel u většiny států mezi 9–20% s extrémem v Estonsku (37 %), ale byly i státy, kde žádný pokles za celé období nebyl detekován, například Švédsko nebo Skotsko
  • V absolutních hodnotách šlo říci, že během první vlny v těchto státech se „ušetřil“ život minimálně 4000 kusů zvěře, což při odhadovaném podhodnocení těchto dat a faktu, že na jedno velké sražené zvíře mohou připadat stovky až tisíce malých, znamená, že přežily statisíce živočichů
  • Rovněž se ukazuje, že příležitostné omezování dopravy by mohlo mít pozitivní vliv na ochranu živé přírody


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. O cookies.